сряда, 20 юни 2012 г.

Лична карта

В тази статия ще опиша каква е процедурата през която минах за да си изкарам лична карта.

Полезно е да знаете:
Доколкото разбрах има 30 дневен гратисен период, през който трябва да подадете заявление за издаване на нова лична карта, след изтичането срока на валидност на старата.
Ако се забавите са предвидени парични санкции започващи от 50 лв и достигащи до 150 лв.

Лично аз надвиших този гратисен период с 3 месеца и въпреки това не бях глобен.
Не съм запознат по какъв начин определят кой да бъде глобяван, но лично аз съм радостен че избегнах глобата.

Личната ми препоръка е да не чакате до последния момент, а един два месеца преди изтичане срока на валидност на старата лична карта, да подадете заявление за издаване на нова.

Препоръчвам за да не чакате на дълги опашки да избягвате подаването на документи през месеците Ноември и Декември, тогава изтичат личните документи на много хора и опашките са огромни.
Най-добре за да не си губите времето, е да подадете заявление за издаване на нова лична карта по-рано.

Друг съвет от мен, за да не чакате дълго е препоръчително да отидете през следобедните часове на деня, тоест след 14.00 часа. Голяма част от хората обичат да вършат този вид работа рано сутрин, което създава големи опашки през ранните часове на деня.

Необходими документи и информация която трябва да знаете:
1. Носете старата си лична карта.
2. Ако сте инвалид с над 50% намалена работоспособност, носете ксерокс копие и оригинал от решението на ТЕЛК. Благодарение на него личната карта ще ви излезе само 2 лв.
3. Трябва да знаете трите имана на вашите майка и баща и кога са родени (ден|месец|година).
4. Ако имате или сте имали съпруг/съпруга трябва да знаете нейните три имена и ЕГН.

Процедура по изваждането на лична карта:
1. Когато отидете в паспортното, трябва да поискате заявление за издаване на лична карта.
Преди да ви дадат въпросното заявление, ще ви бъде поискана старата лична карта, за да ви издадат въпросното заявление.
Докато въвеждат данните ви в компютъра, ще поискат от вас на един лист да попълните трите си имена, ЕГН и подпис.
След което ще ви дадат заявлението за издаване на лична карта.

Тук е мястото където ще трябва да заявите дали искате картата да ви бъде издадена за 30дни(Обикновена услуга), 3 работни дни(Бърза услуга) или 8 часа(Експресна услуга).

2.След като попълните заявлението трябва да платите такса за издаване на лична карта.
Към настоящия момент таксата за издаване на лична карта за лица от 18 до 58 г (Обикновена услуга - 30 дни) е 20лв. Съответно за 3 работни дни е 36лв и за 8 часа е 90 лв.

Лична карта за инвалиди
Както съм написал и по-горе, ако сте инвалид с намалена работоспособност над 50% таксата за "Обикновена услуга" е 2лв. Не забравяйте да носите, ксерокс копие и оригинал от решението на ТЕЛК.

3.След като сте попълнили заявлението за издаване на лична карта и сте си платили таксата, остава да подадете въпросното заявление, в моя случай аз го подадох на гишето от което го бях взел.

4.Служителят който ще ви приеме заявлението, ще Ви обясни къде трябва да се снимате.

5. След като ви снимат ще ви дадат талон, който трябва да представите, когато ще си взимате личната карта.

Това е цялата процедура по издаването на лична карта.

Надявам се информацията да ви е била полезна.
Подкрепете ни като гласувате за нас посредством социалните бутони, които ще намерите по-долу.

неделя, 4 декември 2011 г.

Смъртен акт

Проверка на необходимите документи:
Вариант първи - изваждане на препис-извлечение от акт за смърт, за първи път.
Ако сте се обърнали към погребална агенция, бихте могли да се договорите тя да се занимае с издаването на смъртния акт. Това е най-често срещания случай, когато се изважда смъртен акт за първи път. Ако все пак сте решили, вие да се занимавате с изваждането на въпросния долумент, ето какво трябва да направите.
Необходими документи:
1.Заявление по образец- (може да направите проверка какъв е, като отидете до общината и направо си вземете образец от там).
2.Съобщение за смърт, издадено от здравно заведение, на мястото където е настъпила смъртта, или другия вариант е съобщението да е съставено от медицинско лице (то трябва да е подписано, изведено и подпечатано).
3.Друг задължителен документ е личната карта (или личен паспорт, за лица над 70 години, който нямат издадена лична карта);
4.Документ за самоличност на човека обявил смъртта.
Проверка на сроковете за издаване:
Срокът за издаване: е най късно до 48 след настъпването на смъртта.
Издаването на препис-извлечение от акт за смърт, за първи път е безплатно.

Вариант втори - изваждане на препис - извлечение от акт за смърт, за втори и следващ път.
Необходими документи:
1.Заявление по образец - (може да направите проверка какво е, като отидете до общината и направо си вземете образец от там).
2.Документ за самоличност на лицето изискващо услугата (то трябва да е наследник на починалия).
3.Документ удостоверяващ че сте си платили таксата за извършената услуга - обикновено тава е фактура за платена такса.

Допълнителни документи:
(Те са необходими, при специфични случаи и в повечето случаи няма да са ви необходими, може да направите проверка, какво ви е необходимо, като отидете в общината, и попитате общинските служители, какви документи трябва да им представите.)
Част от документите които може да ви потрябват са:
:Нотариално заверено пълномощно - в случаите, когато смъртния акт, трябва да бъде издаден на друго лице.
:Препис от акт за смърт съставен в чужбина.
:Съдебно решение представено от заявителя.

Срокът за издаване е обвързан с цената на услугата:
:Обикновената услуга е 7 дни и струва 5 лв.
:Бързата услуга е 3 дни и струва 7.50 лв.
:Експресната услуга е до 2 дни и струва 10 лв(има случаи, когато е възможно, това да стане веднага).
(Внимание цените през различните години варират - ще е добре да го имате в предвид).

Допълнителни разяснения и съвети:
Ако искате да ви се издаде смъртен акт, за втори и следващ път, ви препоръчвам да направите проверка, точно коя година, и на коя дата, е починало лицето, за което искате да ви се издаде, този документ - тъй като, ако не знаете ще затрудните общинските служители, дори е възможно да ви върнат, за да намерите тази информация, което вярвам хич не би ви се искало.

Искам да обърна внимание че:
-Препис от акта за смърт се издава на мястото където тя е настъпило събитието - тоест в населеното място където е настъпила смъртта, поради факта че там се съхраняват регистрите по гражданското състояние.
-Давам и пример, лицето може да се води че е живеело в град София например, но ако е починало, докато е било на почивка, да кажем в град Варна, тогава смъртния акт ще трябва да се извади от град Варна.

-Надявам се информацията да ви е било полезна, ако имате някакви градивни критики, мнения и препоръки те са добре дошли.

Как да попълним, заявление за издаване, на смъртен акт - видео.

събота, 27 август 2011 г.

Декларация по чл 14

В това видео ще видите как да попълните: Декларация по чл 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти.

-Необходими документи:
:Декларация по образец-взима се от общината.
:Документ за собственост – например нотариален акт.

-В зависимост от случая може да ви потрябват и:
:Удостоверение за наследници.
:ТЕЛК.
:Решение на съда.
:Решение от общинска служба “Земеделие и гори”.
:Разрешение за строеж.
:Удостоверение за експлоатация.
:Актуална скица (ако има земя или изменение във квадратурата).
-Съветвам ви към всеки един от документите които трябва да представите, да си извадите ксерокс копие.
-Надявам се видеото да ви е било полезно, ако имате някакви градивни критики, мнения и препоръки те са добре дошли.
Част - 1


Част - 2

сряда, 17 август 2011 г.

Удостоверение за наследници

-В това видео ще видите как да попълните удостоверение за наследници.

Проверка на необходимите документи, който са ни нужни за издаването на Удостоверение за наследници:
1.Молба-декларация - подава се от пряк наследник.
2.Лична карта на декларатора.
3.Ако издавате документа чрез пълномощно е необходимо освен пълномощното и лична карта на пълномощника.
4.Смъртен акт на починалото лице + ксерокс копие на смъртния акт.
5.В молбата декларация трябва да се посочат всички законни наследници на починалото лице с техните данни - трите им имена, ЕГН, година, месец и дата на смърт, ако някой е починал, постоянен адрес: област, населено място.

Допълнителни разяснения:
-Удостоверението за наследници, се издава, по последния постоянен адрес на починалото лице, тоест там където починалия е бил записан в регистрите за населението.
-Важно е да знаете че почти навсякъде, изискват документа да не е на повече от шест месеца.
-Удостоверението за наследници има валидност до промяна на обстоятелства по него -  тоест, да речем ако има починал наследник, или някой от наследниците си промени фамилните имена, е необходимо издаването на ново удостоверение, в които тези промени, трябва да бъдат описани.
-Надявам се видеото да ви е било полезно, ако имате някакви градивни критики, мнения и препоръки те са добре дошли.

вторник, 16 август 2011 г.

Заявление за издаване на данъчна оценка на имот

-В това видео ще видите как да попълните заявление за данъчна оценка на имот.

Необходими документи:
1.Документ за собственост на имота (нотариален акт и др) оригинал и ксерокс копие.

В зависимост от случая може да ви потрябват и:
2.Удостоверение за наследници оригинал и ксерокс копие ако имота е наследствен.
3.Констативен протокол за етапа на завършеност на обекта от техническата служба на общината /ако имота е в незавършен вид/
4.Декларация по чл.14 от ЗМДТ /ако данъчната оценка е за право на строеж, при незавършен вид или е собственост на фирма /
5.Скица
6.Удостоверение от Нотариус /при завещание/
7.Нотариално заверено пълномощно

-Препоръчвам ви преди подаването на въпросното заявление, да се консултирате със служителят които ще ви го приеме, дали сте попълнили всичко правилно, тъй-като има няколко вариации за неговото попълване.

-Още от сега искам да ви предупредя че трябва да са платени всички данъци на въпросния имот за да ви се приеме заявлението за данъчна оценка.

-Надявам се видеото да ви е било полезно, ако имате някакви градивни критики, мнения и препоръки те са добре дошли.

За какво е този блог?

Този блог е създаден с една единствена цел а тя е да се качват полезни клипчета и статий, които обясняват как да попълним различните документи с които се сблъскваме в своето ежедневие.

Бях вдъхновен да създам този блог, от общинските служители които се държаха грубо с мен когато ги попитах най-лябезно, какво трябва да попълвам в някои от графите на документите които трябваше да подавам.
Не смятам че трябва да сме зависими от добрата воля и настроението на административните служители и затова в този блог смятам да споделям своя опит в попълването на различни документи с които съм се сблъсквал в своето ежедневие.

Ако има някой който е видял други подобни клипчета на тематика "попълване на документи" в интернет, или е направил свое видео на тази тема, и смята че ще бъде полезно, нека да пише тук и най-добре да даде линк към въпросното клипче, така че да го кача в този блог.

Надявам се видеата да са ви полезни, всякакви критики, мнения и препоръки по темата са добре дошли.