сряда, 17 август 2011 г.

Удостоверение за наследници

-В това видео ще видите как да попълните удостоверение за наследници.

Проверка на необходимите документи, който са ни нужни за издаването на Удостоверение за наследници:
1.Молба-декларация - подава се от пряк наследник.
2.Лична карта на декларатора.
3.Ако издавате документа чрез пълномощно е необходимо освен пълномощното и лична карта на пълномощника.
4.Смъртен акт на починалото лице + ксерокс копие на смъртния акт.
5.В молбата декларация трябва да се посочат всички законни наследници на починалото лице с техните данни - трите им имена, ЕГН, година, месец и дата на смърт, ако някой е починал, постоянен адрес: област, населено място.

Допълнителни разяснения:
-Удостоверението за наследници, се издава, по последния постоянен адрес на починалото лице, тоест там където починалия е бил записан в регистрите за населението.
-Важно е да знаете че почти навсякъде, изискват документа да не е на повече от шест месеца.
-Удостоверението за наследници има валидност до промяна на обстоятелства по него -  тоест, да речем ако има починал наследник, или някой от наследниците си промени фамилните имена, е необходимо издаването на ново удостоверение, в които тези промени, трябва да бъдат описани.
-Надявам се видеото да ви е било полезно, ако имате някакви градивни критики, мнения и препоръки те са добре дошли.

Няма коментари:

Публикуване на коментар